Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi Güvenliği Politikası Hakkında Dökümanlara Bu Sayfadan Erişebilirsiniz.

Bilgi Güvenliği Politikası Hakkında

Merak ettiğiniz sorular için bize kolayca ulaşabilirsiniz. Mail veya iletişim numarası üzerinden bizimle hızlıca iletişim kurabilirsin.

Bilgi Güvenliği Politikası

Prodes Grup olarak daima işimizi yapmak için yüksek standartlar getirmekte, kurumsal ve sosyal sorumluluk alanlarından kusursuz ticari etik ve bütün ilgili yasa ve düzenlemelere kadar her detaya uymaktayız. Karşılığında da aynı bağlılığı tedarikçilerimizden beklemekteyiz.Bu nedenle Prodes Grup Tedarikçi Yönetim İlkelerini oluşturduk. Bu ilkeler müşterilerimize yaptığımız özveriler, buluşlarımızın kalıcılığı, güven ve kişiselsorumluluk üzerine tesis ettiğimiz ilişkilerimizle ilgilidir. Bu ilkeler Prodes Grup ile çalışırken yapılması gereken standartları belirtmektedir.

Zorla ve İstemeyerek Çalıştırma 
Prodes Grup zorla veya istemeyen hiç kimseyi çalıştırmamaktadır. Çalışma gönüllülük esasına dayanmaktadır.


Çocuk İşgücü
Prodes Grup çocuk işgücü kullanmamaktadır.” Çocuk” terimi 15 yaşının altında istihdam edilen ya da zorunlu eğitimini tamamlamak için çalışan ve reşit olmayan herhangi bir kişi anlamına  gelmektedir. Çıraklık eğitimi için bütün yasa ve düzenlemelere uyan meşru işletmeleri destekliyoruz.

Ücretler ve Sosyal Yardımlar
Prodes Grup, asgari ücret, fazla mesai ücretleri, parça fiyatları ve diğer tazminatlar gibi ücretlerle ilgili bütün yasa ve düzenlemelere uymakta ve yasal olarak yerine getirilmesi gereken sosyal yardımları yapmaktadır. 

Çalışma Saatleri
Prodes Grup yerel çalışma saatlerini aşmamakta ve fazla mesai saatlerini ücretlendirmektedir. İşçilerin fazla mesai dahil haftada 60 saatten fazla çalışmaları istenmemektedir. Ancak olağandışı çalışma koşullarında rızaları ile çalışabilirler. İşçilerin her yedi günde bir gün izin kullanmaları müsaade edilmektedir.

Ayrımcılık Yapmama 
Prodes Grup işçilerini işe alırken ırk, din, yaş, milliyet, sosyal veya etnik köken, cinsel eğilim, cinsiyet, cinsel kimlik veya ifade, medeni durum, hamilelik, siyasi eğilim veya özür gibi sebeplerle ayrımcılık yapmamaktadır.

Saygı ve Haysiyet
Prodes Grup bütün çalışanlarına saygı göstermektedir ve kurumsal ceza, şiddet kullanma tehdidi veya diğer türlü fiziksel taciz yaptırımları kullanmaz.

Derne Kurma Özgürlüğü
Prodes Grup işçi sendikalarına ve derneklere üye olan veya olmaktan kaçınan işçilerin yasal haklarına saygı gösterir. Prodes Grup istenilen çalışma koşullarını sağlama ve işçilerin üçüncü şahıslar tarafından temsil edilmenin gereksiz olduğunu düşünmelerini sağlayacak olumlu ve etkili bir iletişim programları sağlama hakkı vardır.

Sağlık ve Güvenlik
Prodes Grup çalışanlarına ilgili bütün yasa ve gerekliliklere uygun sağlıklı ve güvenli iş yeri sunacaklardır. Bu kurallara uygun olarak Prodes Grup can güvenliği , olayların soruşturulması , kimyasal güvenlik, ergonomik v.b. konuları kapsayacak etkili programlar uygulaması ve işçilere sağlanan lojmanlarda da aynı kurallara dikkat etmellidir. Prodes Grup bu gereklilikleri karşılamak için yönetim sistemleri uygulamaktadır.

İletişim
Prodes Grup Yönetim İlkeleri ve diğer bilgileri çalışanları ve şeflerinin ana dilinde hazırlamıştır.

Çevre Korunması
Prodes Grup çevreyi koruma amacıyla hareket etmektedir. Asgari olarak kimyasal ve atık yönetimi, imhası, geri dönüşümü, endüstriyel atık suyun işlenmesi ve boşaltımı , hava emisyon kontrolleri, çevresel izinler ve raporlar gibi ilgili bütün çevre yasa, standart ve düzenlemelerine uyacaklardır. Prodes Grup ayrıca tedarik edilen , ürün ve hizmet şartnamelerine özgü olan ilave çevresel gerekliliklere de uymaktadır. Prodes Grup bu gereklilikleri karşılamak için yönetim sistemi oluşturmuştur.

Kanunlar, Düzenlemeler ve Diğer yasal gereklilikler
Prodes Grup ticari faaliyetlerini gerçekleştirdiği bütün yerlerde ilgili yasa ve düzenlemelere uymaktadır. Etik Kurallar Prodes Grup yüksek etik standartlara uygun olarak çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Prodes Grup rüşvet, yolsuzluk ve yasak ticari ilgili bütün yasa ve düzenlemelere uymaktadır.

Kayıt Tutma/İzleme
Prodes Grup Tedarikçi Yönetim İlkelerine uygunluk sağladıklarını gösterir belgeleri saklamaktadır ve gerektiğinde bu belgelere erişim ilgili kurum ve kuruluşlara verilebilmektedir.